вторник, 23 август 2011 г.

Добра среща!

... и добре дошли!

Този скромен блог е посветен на българските деца (а и не само на тях)! Тръгваме с малка кошница, както се казва, и колкото добрина съберем в нея, смятаме да я подарим на децата, чието бъдеще покриват облаци... облаците и бурите на трудно лечими в България болести.

Много деца се нуждаят от специализирана медицинска помощ извън родината ни. Родителите им, със свити сърца, не намират сън, докато не осигурят най-доброто за своите съкровища.

Ние искаме да помогнем!


ENGLISH VERSION

Welcome!
This blog has been created with Bulgarian (and not only Bulgarian) children in mind, and with the modest ambition to make their future, bleak as it may seem now, a tiny bit brighter.
There are many Bulgarian children in need of specialized medical help that can only be provided abroad. Understandably, their parents are worried sick wondering if they would be able to get through a difficult time all by themselves.
We are aware of all that and we would like to help.